پرونده‌ی کاربری

5 + 3 =
پاسخ سوال رياضی داده شده را حساب کنيد و آن را بنويسيد. مثلا برای 1+3 بايد 4 را وارد نماييد.