پرونده‌ی کاربری

18 + 1 =
پاسخ سوال رياضی داده شده را حساب کنيد و آن را بنويسيد. مثلا برای 1+3 بايد 4 را وارد نماييد.