تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان پیروزی، خیابان افروز، کوچه زاهدی، بن صابونچی، پلاک 6، واحد 1

کد پستی: 1714922222

نشانی الکترونیک: Math Formula

شماره پشتیبانی فنی:  149 29 71 0901   
پشتیبانی از راه تلگرام:  ‎@ghadam_edu‎

فروش و قراردادها:   58 51 48 77 021  -  20 23 689 0912  

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط کانال تلگرام:  ‎@ghadamcom‎