کتاب يک قدم با رياضيات


"کتاب روزنامه نیست که خبرهای دور و بر را بگوید. قرار است با کتاب از خبرهای خود آگاه شوید. کتاب اگر ارزش خواندن داشته باشد، باید شما را تغییر دهد. البته خود شما باید خواهان این تغییر باشید.

کتاب خوب نقشه‌ی گنج‌های درون است... حرص صفحه و ورق نزنید و فکر تغییر باشید. در هر مساله اردو بزنید. کوچکی کلید را نبینید. اصلا به دنبال کلیدهای کوچک باشید...

تقلید ریزترین حرکت‌های کوهنورد کارکشته از شما کوهنورد نمی‌سازد. باید بدانید که چه می‌کنید... با هر راهنمایی خود را بجویید و بسازید تا راه را بیابید."

بخشی از راهنمای مطالعه‌ی کتاب یک قدم با ریاضیات

نویسندگان:

  • داود معصومی
  • کریم مختاری

تعداد صفحه‌ها: 323

پایه‌ی تحصیلی: ششم تا نهم

در طرح برخی از پرسش‌های این کتاب از پرسش‌های مسابقه‌های ریاضی کانگورو الگو گرفته‌ شده است. و در پیش‌کشی قدم به قدم راهنمایی‌ها سبک تمرین‌های پویا پیش گرفته‌ شده است.

برای خرید کتاب می‌توانید به دبیرستان انرژی اتمی دوره اول مراجعه نمایید.