حل مساله - درسی به بزرگی اتوبوس (بخش 3)

روش حل مساله آموزش هوشمند ریاضی اتوبوسی Math Formula مسافر و یک راننده دارد. راننده هیچ پولی ندارد. کرایه‌ی هر مسافر برابر Math Formula تومان است.
هر مسافر دست کم به اندازه‌ی کرایه‌ی خود پول دارد. هیچ دو نفری با هم نیستند و هر کس باید تنها کرایه‌ی خود را بدهد. مسافران تنها سکّه‌های 10، 20 و Math Formula تومانی دارند. می‌دانیم که مجموع پول مسافران روی هم Math Formula تومان است.
آیا حالتی وجود دارد که مسافران بتوانند کرایه‌های خود را بی بیش و کم پرداخت کنند و بروند؟ اگر بله، چه جوری؟ اگر نه، چرا؟


درس بزرگ را از یاد نبرید.
“از مساله نترسید و هر چه می‌فهمید بنویسید. حتّی اگر به نظرتان بسیار ساده بیایند و کارگشا نباشند.”


حلّ مساله

این راه حل شباهت زیادی به راه‌ حل‌های پیشین دارد. از این رو حتّی خود راه حل را خلاصه می‌نویسیم و خود شما تلاش کنید تا آن را به درستی بنویسید:

فرض می‌کنیم که مسافران بتوانند هر یک کرایه‌ی خود را پرداخت کنند و از اتوبوس پیاده شوند. در این صورت در پایان 600 تومان پول پیش راننده خواهد ماند و 395 تومان از اتوبوس بیرون خواهد رفت. امّا چنین چیزی شدنی نیست.

باز هم ساده‌ترین نتیجه‌گیری‌هایی که به نظر هر کسی می‌رسد، در این مساله تقریباً بخش عمده‌ی راه حل را ساختند. خجالت نکشید و دست کم پیش خودتان و روی یک کاغذ، هر چه را می‌فهمید بنویسید.
اگر بتوانید چنین کنید، بزرگ‌ترین گام را در حلّ مساله برداشته‌اید. پس تمرین کنید.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه
هفتم- رياضي- فصل1- راهبردهاي حل مساله
هشتم- رياضي- فصل1- عددهای صحیح و گویا