ساخت زاویه‌ی 30 و 60 با کاغذ و تا (راه2)

پوریا در تارنمای قدم مطلبی دیده است و می‌گوید که یاد گرفته است تا بدون کمک پرگار و تنها به کمک یک کاغذ A4 و تا کردن آن، می‌تواند زاویه‌ی Math Formula درجه و 60 درجه بسازد.
تکلیف آنلاین، ساخت زاویه‌ی 30 و 60 با کاغذ و تا او می‌گوید که باید کاغذ را چنان تا کنیم که عرض آن نصف شود:

سپس کاغذ را چنان تا کنیم که خط تا از Math Formula بگذرد و نقطه‌ی Math Formula را روی خط تای قبلی یعنی EF جای دهد.
پوریا می‌گوید که اکنون زاویه‌ی GCD برابر Math Formula درجه و زاویه‌ی GCB برابر 60 درجه است.
دوستان پوریا در پی درستی یا نادرستی ادعای او هستند. یکی از ایشان (هوشیار) می‌گوید که ادعای پوریا درست است. هم‌چنین هوشیار می‌گوید، لازم نیست کاغذ A4 باشد. با هر کاغذی این کار شدنی است و همین نتیجه می‌دهد.

شما چه می‌گویید؟ ‎

درس: 
کاغذ و تا (اوریگامی)
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث
منبع پرسش: 
ساير

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برگزار شده در استان‌های مختلف، در تیرماه سال 95

با راهنمایی، شکل و نکته‌های آموزنده