فیلم‌های آموزش ریاضی نهم، فصل چهارم، توان و ریشه

فیلم آموزشی ریاضی نهم، توان و ریشه
هر فیلم شامل آموزش، ارائه تمرین و حل آن است.

برای دیدن فیلم‌ها لازم است مرورگر شما، فلش پلیر را پشتیبانی نماید.

منبع: kanoon.ir

درس: 
نهم- ریاضی- فصل4- توان و ریشه