فیلم‌های آموزش ریاضی نهم، فصل ششم، خط و معادله‌های خطی

فیلم آموزشی ریاضی نهم، خط و معادله‌های خطی
هر فیلم شامل آموزش، ارائه تمرین و حل آن است.

برای دیدن فیلم‌ها لازم است مرورگر شما، فلش پلیر را پشتیبانی نماید.

منبع: kanoon.ir

درس: 
نهم- ریاضی- فصل6- خط و معادله‌های خطی