فیلم‌های آموزش ریاضی نهم، فصل پنجم، عبارت‌های جبری

فیلم آموزشی ریاضی نهم، عبارت های جبری
این فیلم شامل آموزش، ارائه تمرین و حل آن است.

برای دیدن فیلم‌ها لازم است مرورگر شما، فلش پلیر را پشتیبانی نماید.

منبع: kanoon.ir

درس: 
نهم- ریاضی- فصل5- عبارت‌های جبری