فیلم‌های آموزش ریاضی نهم، فصل هفتم، عبارت‌های گویا

فیلم آموزشی ریاضی نهم، عبارت های گویا
این فیلم شامل آموزش، ارائه تمرین و حل آن است.

برای دیدن فیلم‌ها لازم است مرورگر شما، فلش پلیر را پشتیبانی نماید.

منبع: kanoon.ir

درس: 
نهم- ریاضی- فصل7- عبارت‌های گویا