آزمون ورودی نمونه دولتی 95، پایه دهم، خوزستان، کرمانشاه و شهرستان‌های تهران(درس ریاضی)

شناسه:
dore_nem95_khu
بها: 
600,000 ریال

با کمک این محصول آموزشی، می‌توانید پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی نمونه دولتی (پایه دهم) که در سال 95 در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و شهرستان‌های استان تهران (به صورت هماهنگ) برگزار شده را با راهنمایی‌های قدم به قدم و به صورت تمرین پویا در تارنمای قدم حل کنید و یاد بگیرید.

این دوره 25 پرسش دارد.

این پرسش‌ها تا 4 ماه پس از تاریخ خرید شما، در دسترستان قرار دارد. بنابراین حتما در همین مدت 4 ماهه پرسش‌ها را ببینید و به آن‌ها پاسخ دهید.

روش حل تشریحی مساله را گام به گام و با کمک راهنمایی‌های سایت یاد می‌گیرید. ویژگی‌های تمرین‌های پویای قدم را این‌جا می‌توانید ببینید.