هرم ناقص

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، هرم ناقص، هندسه اگر به کمک صفحه‌ای موازی با قاعده‌ی یک هرم آن را برش دهیم، هرم به دو بخش تقسیم می‌شود.

  • بخشی که شامل قاعده‌ی هرم نیست، یک هرم کوچک‌تر است که با هرم اصلی متشابه است.
  • بخشی که شامل قاعده‌ی هرم اصلی است، هرم ناقص نام دارد.

برش در هندسه‌ی فضایی مبحث ویژه و مفصل و بسیار پر کاربردی است. ساده‌ترین مساله‌های این مبحث درباره‌ی برش‌های Math Formula وجهی منتظم یا مکعب هستند.
یکی از معروف‌ترین مساله‌های این بخش، محاسبه‌ی حجم هرم ناقص است. شاید وقتی به آن پرداختیم.

ساخت حجم‌ها و نگاه کردن به یال‌ها و زاویه‌ها و اجزای آن، کمک بسیار بالایی به درک و تجسم هندسی شما می‌کند.

این‌جا می‌توانید روش ساخت یک Math Formula وجهی منتظم ناقص با کاغذ و تا (بدون چسب) را یاد بگیرید.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل8- حجم و مساحت
هفتم- رياضي- فصل5- سطح و حجم
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث