کاربرد اتحاد (بخش 1)

یکی از ساده‌ترین کاربردهای اتحادها، ضرب و تقسیم و محاسبات عددی است.
ببینید:

212 = (Math Formula + 1)2 = 202 + 2×20×1 + 12 = 400 + Math Formula + 1 = 441
312 = (30 + Math Formula)2 = 302 + 2×30×1 + 12 = 900 + 60 + Math Formula = 961

اگر سرسری نگاه کنید شاید کاری بیهوده و طولانی به نظر بیاید ولی چنین نیست.

برای محاسبه‌ی ‎612‎ کافی است ‎602‎ را بنویسید: 3600
سپس ‎Math Formula × 60‎ را به آن بیفزایید: 3720
سپس به آن یک واحد اضافه کنید: 3721

همه‌ی این گام‌ها را می‌توانید بدون توضیح و کوتاه‌تر بنویسید:

برای محاسبه‌ی ‎812‎:

  • گام یک: 6400
  • گام دو: 6560
  • گام سه: 6561

اگر کمی تر و فرز باشید، ‎912‎ را چنین محاسبه می‌کنید:

Math Formula
Math Formula
8281

اصلا چرا از همان نخست Math Formula را ننویسیم؟
‎512‎ را محاسبه می‌کنیم:

Math Formula
2601

تمرین
دست به کار شوید. حاصل عبارت‌های زیر را محاسبه کنید. نگران تکراری‌ها نباشید. دستتان تند می‌شود. با نگاه کردن کسی ریاضی یاد نمی‌گیرد.

112 , 212 , Math Formula , 412 , 512 , 612 , Math Formula , 812 , 912 , 1012

اکنون بی‌باکی از خود نشان دهید. حواستان را جمع کنید و مجذور عددهای زیر را پیدا کنید. اگر طول کشید، نگران نباشید. روزی را ببینید که از ماشین حساب تندتر خواهید شد. دور نیست.

122 , Math Formula , 322 , 422 , 522 , 622 , 722 , Math Formula , 922 , 1022

132 , Math Formula , 332 , 432 , 532 , 632 , 732 , Math Formula , 932 , 1032

درس: 
هشتم- رياضي- فصل4- جبر و معادله