تکليف هوشمند نوروزی


تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی   آیا داشتن تکالیف نوروزی آموزنده و مفید برای شما اهمیت دارد؟
  آیا با تعیین تکلیف هر دانش‌آموز بسته به توان علمی او موافقید؟
  آیا شما هم معتقدید به جای تست‌های چند گزینه‌ای، بهتر است روش حل مساله به بچه‌ها یاد داده شود؟
  آیا نظارت بر درستی انجام تمرین‌های دانش‌آموزان در پایان نوروز کاری مهم اما زمان‌بر است؟

تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی
  اگر می‌خواهید مطمئن باشید بچه‌ها از هم رونویسی نمی‌کنند،

تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی
  اگر نمی‌خواهید بچه‌ها تکالیف نوروزی را سرسری و یک شبه انجام دهند،

تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی
  اگر می‌خواهید بدون دردسرهای کاغذ و تکثیر، از دانش‌آموزان تکلیف بخواهید،

تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی
  اگر می‌خواهید در پایان نوروز سنجش کاملی از توان علمی دانش‌آموزان داشته باشید،

تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی بسته‌ی تکلیف نوروزی قدم، بهترین گزینه است.


تکلیف نوروزی قدم، مجموعه‌ای از تمرین‌های پویا، آن‌لاین و هوشمند است که سایت در یک زمان‌بندی، مطابق خواست شما (اولیای مدرسه) در طول نوروز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

صورت هر تمرین‌ پویا برای هر دانش‌آموز، با اعدادی متفاوت با دیگر دانش‌آموزان، نمایش داده می‌شود. پس هر دانش‌آموز حتما باید خود به تنهایی تمرین‌ها را پاسخ دهد.

دانش آموزان با ورود به سایت، با کمک راهنمایی‌های گام‌به‌گام در سایت، تمرین‌های خود را انجام می‌دهند. روش کار تمرین پویا را این‌جا ببینید.

در نهایت گزارش عملکرد دانش‌آموزان به صورت نمره و نمودار برای اولیای مدرسه و والدین دانش‌آموز ارسال می‌شود.

برتری‌های تکلیف هوشمند نوروزی قدم

  • هر دانش‌آموز تمرین خود را با اعدادی متفاوت با سایرین می‌بیند.
    پس هر دانش آموز برای رسیدن به پاسخ درست، حتما باید خودش مساله را حل کند.
  • با قدم، دانش‌آموز در حل تمرین تنها نیست.
    سایت مانند یک آموزگار صبور، دانش‌آموز را تا رسیدن به پاسخ درست قدم به قدم راهنمایی می‌کند. و دانش‌آموز به حال خود رها نمی‌شود.
  • تمرین‌ها روزانه در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد.
    برای حل هر تمرین زمانی مشخص فرصت داده می‌شود. بنابراین تمرین‌ها به مرور و در طول تعطیلات انجام می‌شوند.

 

در پایان تعطیلات گزارش کاملی از عملکرد هر دانش‌آموز خواهید داشت:

تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی دفعات تلاش برای هر تمرین
تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی زمان صرف شده برای پاسخ‌گویی
تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی تعداد راهنمایی‌های دیده شده
تکلیف آنلاین، آموزش هوشمند برخط، تکلیف نوروزی نمره‌ی نهایی تکلیف نوروزی

به همراه مقایسه و تحلیل عملکرد تمام دانش‌آموزان در هر درس و هر تمرین با جدول‌ها و نمودارهای متنوع