تبلیغات در قدم

 

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر مي‌خواهيد تبلیغات کم‌هزینه، اما موثر داشته باشید،
 

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر مي‌خواهيد تبليغات شما براي دانش‌آموزان، بار آموزشي داشته باشد،
 

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر می‌خواهید تبلیغات مدرسه‌ي شما، مورد بازدید دانش آموزان هدف شما قرار بگیرد،
 

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط
  اگر مي‌خواهيد امکانات و قابلیت‌های مدرسه‌ي خود را به دانش‌آموزان هدف خود نشان دهید،
 

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط در سایت قدم، هوشمندانه تبلیغ کنید.


تکلیف هوشمند قدم، در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان ارائه می‌شود، پس دبیرستان‌ها می‌توانند از این فرصت طلایی برای تبلیغ قابلیت‌ها و امکانات خود برای دانش‌آموزان مدارس راهنمایی هدف خود، استفاده کنند.

در دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی مهم، تبلیغات از هزینه‌های ثابت محسوب می‌شود.
دبیرستان‌ها همواره تلاش می‌کنند با شناسایی مدارس خوب راهنمایی در اطراف خود، امکانات و توان‌مندي‌هاي خود را به به‌ترين شکل ارائه دهند.

تکلیف قدم، می‌تواند بهترین بستر برای معرفی دبیرستان شما به دانش‌آموزان راهنمایی، در مدارسی که شما انتخاب می‌کنید، باشد.

روش کار به این صورت است:

 • ابتدا دبیرستان، مدارس راهنمایی هدف خود را تعیین می‌کند.
  معمولا دبیرستان‌ها مدارس راهنمایی خوب اطراف خود را به خوبی می‌شناسند.
 • سپس با هماهنگی بین دبیرستان و مدارس راهنمایی، تکلیف هوشمند قدم به صورت يک‌ماهه، برای این مدارس راهنمایی تهیه می‌شود.
  هزینه‌ی تکلیف دانش‌آموزان رهنمایی را دبیرستان پرداخت می‌کند. و در عوض در تمام طول يک ماه، بچه‌های مدرسه‌ی راهنمایی، تبلیغات امکانات و مزایای آن دبیرستان را در تمام صفحات (بالای صفحه) پرسش‌های خود در سایت می‌بینند.
 • به این ترتیب دبیرستان مطمئن است تبلیغاتش در دید دانش‌آموزان هدف قرار دارد.
 • هزینه‌ای که هر دبیرستان بابت این گونه تبلیغ پرداخت می‌کند، دو تا سه میلیون تومان (بسته به منطقه و شهر) است.

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط هوشمند دیده شوید!

یک مثال برای روشن شدن بیشتر مطلب:

 • فرض کنیم دبیرستان "دانش" می‌خواهد با این روش تبلیغات خود را به دانش‌آموزان چندین مدرسه‌ی راهنمایی، از جمله مدرسه‌ی "سعادت"، نمایش دهد.
 • دبیرستان "دانش" مبلغ دو میلیون تومان بابت این خدمات به سایت قدم پرداخت می‌کند.
 • با این دو میلیون تومان هزینه‌ی تکلیف يک ماهه‌ي دانش‌آموز راهنمایی را پرداخت کند.
 • سپس در طول يک ماه، تبلیغات دبیرستان "دانش" برای دانش‌آموزان مدرسه‌ی "سعادت" در سایت قدم (بالای همه‌ی صفحه‌ها) نمایش داده می‌شود.

مزایای تبلیغ این گونه:

تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان هدف
تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط استفاده از جذابیت تکنولوژی برای معرفی خود
تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط هزینه‌ی بسیار مناسب
تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط بار آموزشي اين گونه تبليغ براي دانش‌آموزان
تکليف آنلاين، آموزش هوشمند برخط بیان رویکرد خود به استفاده از هوشندسازی به شکل عملی