آزمون تشريحي مکانيزه

در اين گام تلاش کرده‌ايم تا بخش سنگيني از کارهاي مربوط به آزمون تشريحي را از دوش آموزگاران و برگزارکنندگان اين آزمون‌ها برداريم.

در برگزاري آزمون‌هاي تشريحي حتي در محدوده‌ي يک مدرسه انجام ثبت نام و صدور کارنامه معمولا با خطاهاي انساني همراه هستند. مهم‌تر اين که هماهنگي تصحيح پرسش‌ها، تقريبا دست نيافتني است. مگر اين که ترتيب تصحيح بر اساس پرسش‌ها باشد، نه بر اساس برگه‌هاي دانش‌آموزان. که اين خود روندی وقت‌گير است و تنها در موارد خاص (مثل آزمون‌هاي هماهنگ آموزش و پرورش) و با صرف وقت بسيار انجام مي‌شود.

به کمک اين ابزار برگه‌هاي آزمون روي کاغذ چاپ مي‌شوند و پس از برگزاري جلسه‌ي آزمون برگه‌ها اسکن مي‌شوند و خود برگه‌ها به دانش‌آموزان بازگردانده مي‌شوند و تصاوير اسکن شده در اختيار اين ابزار قرار مي‌گيرند. از اين پس همه‌ي مراحل به کمک همين تصاوير انجام مي‌شوند. هم چنين با پايان يافتن جلسه‌ي آزمون دانش‌آموز در سايت،‌ پاسخ‌هاي تشريحي پرسش‌ها و نيز تصوير پاسخ خود را مي‌تواند ببيند. همه‌ي تصاوير به طور خودکار تکه تکه مي‌شوند تا پاسخ‌هاي هر پرسش به طور جداگانه و گمنام در اختيار مصحح قرار بگيرد.

مصحح نيز به کمک نرم‌افزاري پرسش‌هاي مربوط به خود را تصحيح مي‌کند و نتيجه را به سايت مي‌فرستد. در حين انجام امور تصحيح هر دانش‌آموز با مراجعه به سايت مي‌تواند از آخرين وضعيت تصحيح پرسش‌هاي برگه‌ي خود مطلع شود. و به اين ترتيب پيش از پايان تصحيح همه‌ي پرسش‌ها رتبه‌هايي که مي‌بيند متغير است و بسته به برگه‌هاي تصحيح شده و اطلاعات موجود محاسبه مي‌شود. در زير تصويرهايي از نرم‌افزار تصحيح را مي‌بينيد: