مجموعه چهارضلعی‌ها

اگر Math Formula مجموعه‌ی متوازی‌الاضلاع‌ها، B مجموعه‌ی مستطیل‌ها، Math Formula مجموعه‌ی لوزی‌ها و D مجموعه‌ی مربع‌ها باشد،
کدام گزینه درست است؟

1) ‎C ⊆ Math Formula
2) ‎B ⊆ D‎
3) ‎A ∩ Math Formula = D‎
4) ‎B ∩ C = D‎

درس: 
نهم- ریاضی- فصل1- مجموعه‌ها
منبع پرسش: 
آزمون ورودی نمونه دولتی
استان خوزستان، شهرستان‌های استان تهران
سال 95

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

تمرین‌های پویای قدم با راهنمایی‌های تشریحی و هوشمند، روش حل کامل مساله را گام به گام به دانش‌آموزان یاد می‌دهند.
در بخش «نمونه تمرین‌ پویا» در سمت چپ سایت، می‌توانید این تمرین‌ها را ببینید. به آن‌ها پاسخ دهید و در حل آن راهنمایی بگیرید.

این گونه تمرین‌ها برای کار مستمر دانش‌آموزان مانند تکليف شب و تکلیف نوروزی مناسب هستند.