مجموعه چهارضلعی‌ها

اگر Math Formula مجموعه‌ی متوازی‌الاضلاع‌ها، B مجموعه‌ی مستطیل‌ها، Math Formula مجموعه‌ی لوزی‌ها و D مجموعه‌ی مربع‌ها باشد،
کدام گزینه درست است؟

1) ‎C ⊆ Math Formula
2) ‎B ⊆ D‎
3) ‎A ∩ Math Formula = D‎
4) ‎B ∩ C = D‎

درس: 
نهم- ریاضی- فصل1- مجموعه‌ها
منبع پرسش: 
آزمون ورودی نمونه دولتی
استان خوزستان، کرمانشاه، شهرستان‌های استان تهران
سال 95

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برگزار شده در استان‌های مختلف، در تیرماه سال 95

با راهنمایی، شکل و نکته‌های آموزنده