اثبات متساوی الساقین بودن مثلث - 6 راه مختلف

صورت مساله

در مثلث Math Formula اندازه‌ی دو زاویه‌ی ABC و ACB برابر است. ثابت کنید این مثلث در راس Math Formula متساوی‌الساقین است.


خوب نوشتن یک راه حل کار ساده‌ای نیست. و این مهارت با تمرین و کار به دست می‌آید. نقص‌های زیر نباید در یک راه حلّ خوب و استادانه دیده شود:
  • ابهام
  • توضیحات زیادی
  • ادّعای بی‌دلیل
  • فراموش کردن جهت نوشته‌های فارسی (راست به چپ)
  • فراموش کردن جهت نوشته‌های ریاضی (چپ به راست)
  • فراموش کردن جهت کلّی نوشته‌ (بالا به پایین)
  • شکل گول زننده و دروغگو
در فرصتی دیگر در این باره می‌نویسیم و موارد مهم را گوشزد خواهیم کرد. امّا خبر خوب این است که شش راه حلّ این مساله را به طور کامل و دقیق نوشته‌ایم. پس به طرز نوشتن راه‌حل‌ها دقّت کنید و تلاش کنید تا برخی از بخش‌های راه حل را پاک کنید. سپس ببینید چه کاستی و خللی رخ می‌دهد.

در زیر چند روش برای حلّ این مساله را می‌بینید. اگر بخواهید می‌توانید پیش از دیدن حل، یک راهنمایی بگیرید.

راه‌های مختلف حل این مساله

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه