جدول خانه‌های رنگی

برای آشنایی شما دانش‌آموزان با تمرین‌های پویای سایت، تعدادی پرسش نمایشی آماده کرده‌ایم.
نمره‌ی پرسش‌های نمایشی در کارنامه‌ی شما لحاظ نمی‌شود. پس می‌توانید بدون نگرانی، با دادن پاسخ نادرست به این سوال‌ها با عملکرد سایت و راهنمایی‌های هوشمند آن در حل تمرین آشنا شوید. قبل از هر چیز ابتدا راهنمای پاسخ گویی به پرسش‌ها را بخوانید.

يک جدول Math Formula در Math Formula داريم که بعضي از خانه‌هاي آن را قرمز کرده‌ايم. تعداد خانه‌هاي قرمز هر سطر را در سمت راست آن سطر مي‌نويسيم و تعداد خانه‌هاي قرمز هر ستون را پايين آن ستون مي‌نويسيم. سپس رنگ خانه‌هاي قرمز را پاک مي‌کنيم.
کدام جدول مي‌تواند نتيجه‌ي کار باشد؟

درس: 
پنجم- ریاضی
ششم- ریاضی
منبع پرسش: 
مسابقات رياضی کانگورو
5&6
2012

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

تمرین‌های پویای قدم با راهنمایی‌های تشریحی و هوشمند، روش حل کامل مساله را گام به گام به دانش‌آموزان یاد می‌دهند.
در بخش «نمونه تمرین‌ پویا» در سمت چپ سایت، می‌توانید این تمرین‌ها را ببینید. به آن‌ها پاسخ دهید و در حل آن راهنمایی بگیرید.

این گونه تمرین‌ها برای کار مستمر دانش‌آموزان مانند تکليف شب و تکلیف نوروزی مناسب هستند.