طوطی زیبا

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برای آشنایی شما دانش‌آموزان با تمرین‌های پویای سایت، تعدادی پرسش نمایشی آماده کرده‌ایم.
نمره‌ی پرسش‌های نمایشی در کارنامه‌ی شما لحاظ نمی‌شود. پس می‌توانید بدون نگرانی، با دادن پاسخ نادرست به این سوال‌ها با عملکرد سایت و راهنمایی‌های هوشمند آن در حل تمرین آشنا شوید. قبل از هر چیز ابتدا راهنمای پاسخ گویی به پرسش‌ها را بخوانید.

Math Formula طوطی در یک پرنده فروشی بودند. که میانگین قیمت آن‌ها برابر Math Formula هزار تومان بود.
یک روز زیباترین طوطی فرخته شد و میانگین قیمت Math Formula تای باقیمانده برابر Math Formula هزار تومان شد.
قیمت طوطی فروخته شده برابر تومان است.

درس: 
هفتم- رياضي- فصل4- جبر و معادله
هشتم- رياضي- فصل4- جبر و معادله
منبع پرسش: 
مسابقات رياضی کانگورو
7&8
2003