«پرسش نمايشی» کدام حيوان

برای آشنایی شما دانش‌آموزان با تمرین‌های پویای سایت، تعدادی پرسش نمایشی آماده کرده‌ایم.
نمره‌ی پرسش‌های نمایشی در کارنامه‌ی شما لحاظ نمی‌شود. پس می‌توانید بدون نگرانی، با دادن پاسخ نادرست به این سوال‌ها با عملکرد سایت و راهنمایی‌های هوشمند آن در حل تمرین آشنا شوید. قبل از هر چیز ابتدا راهنمای پاسخ گویی به پرسش‌ها را بخوانید.

علی، بهرام، پارسا و امیر هر کدام یکی از حیوانات گربه، سگ، ماهی و قناری را نگه می‌دارند. بدن حیوانی که بهرام نگه می‌دارد، مو دارد. حیوان امیر یک چهارپا است. پارسا یک پرنده دارد و همچنین علی و بهرام هیچ یک از گربه خوششان نمی‌آید (پس گربه نگه نمی‌دارند.)
کدام یک از جمله‌های زیر نادرست است؟

الف) امیر سگ نگه می‌دارد.
ب) پارسا قناری نگه می‌دارد.
ج) علی ماهی نگه می‌دارد.
د) امیر گربه نگه می‌دارد.
ه‍) بهرام سگ نگه می‌دارد.

منبع پرسش: 
مسابقات رياضی کانگورو
7&8
2002

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

تمرین‌های پویای قدم با راهنمایی‌های تشریحی و هوشمند، روش حل کامل مساله را گام به گام به دانش‌آموزان یاد می‌دهند.
در بخش «نمونه تمرین‌ پویا» در سمت چپ سایت، می‌توانید این تمرین‌ها را ببینید. به آن‌ها پاسخ دهید و در حل آن راهنمایی بگیرید.

این گونه تمرین‌ها برای کار مستمر دانش‌آموزان مانند تکليف شب و تکلیف نوروزی مناسب هستند.