ترجمه متن کتاب عربی دهم (رشته ریاضی و تجربی): عمید

ترجمه متن کتاب عربی دهم (رشته ریاضی و تجربی)، همه کتاب

از آقای عمید

توضیح: 
آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برگزار شده در استان‌های مختلف، در تیرماه سال 95

با راهنمایی، شکل و نکته‌های آموزنده