جزوه

جزوه شیمی دهم و یازدهم: واکنش های شیمیایی: ویژه کنکور

همه معادله واکنش های شیمیایی

شیمی دهم و یازدهم

ویژه کنکور

از آقای روحی

توضیح: 

جزوه خلاصه اقتصاد دهم: بخش 5 فصل 1: یابنده

جزوه خلاصه اقتصاد دهم

بخش 5، فصل 1

همراه با 100 سوال

از خانم یابنده

توضیح: 

جزوه تدریس علوم نهم: فصل 13: احتشام

جزوه تدریس علوم نهم، فصل 13

از آقای احتشام

توضیح: 

درس آزاد فارسی نهم: قم

درس آزاد فارسی نهم

ادبیات بومی، استان قم

استان: 
توضیح: 

جزوه شیمی دهم: فصل 3: با نکته- سوال و تمرین

جزوه شیمی دهم، فصل 3

همراه با نکته، سوال و تمرین

توضیح: 

جزوه فارسی نهم: آموزش انشا نویسی

جزوه فارسی نهم، آموزش انشا نویسی

از آقای زاهد نمازی

توضیح: 

پاورپوینت جامعه شناسی دهم: درس 14: یابنده

پاورپوینت جامعه شناسی دهم، درس 14

از خانم یابنده

پاورپوینت جامعه شناسی دهم: درس 12: یابنده

پاورپوینت جامعه شناسی دهم، درس 12

از خانم یابنده

مجموعه سوال ریاضی دهم (رشته ریاضی و تجربی): فصل به فصل از کل کتاب: svhdd

مجموعه سوال ریاضی دهم (رشته ریاضی و تجربی)، فصل به فصل از کل کتاب

بیش از 500 سوال

از خانم سرایی

توضیح: 

جزوه ریاضی دهم (رشته ریاضی و تجربی): فصل 5: رسم توابع به کمک انتقال: باطنی

جزوه ریاضی دهم (رشته ریاضی و تجربی)، فصل 5

رسم توابع به کمک انتقال

همراه با تمرین و سوال

از آقای باطنی

توضیح: 

صفحات