جزوه

بانک سوال جامعه شناسی دهم: با پاسخ: درس به درس

بانک جامع سوال جامعه شناسی دهم با پاسخ

شامل:

* خلاصه هر درس

* سوال درس به درس با پاسخ

از آقای رحیمی

جزوه هندسه دهم: فصل 1: استواری

جزوه هندسه دهم، فصل 1

از خانم استواری

توضیح: 

پاورپوینت تاریخ دهم: درس 1: نعمتی

پاورپوینت تاریخ دهم، درس 1

به صورت
pdf
از خانم نعمتی

جزوه آزمایشگاه علوم دهم: توضیح همه آزمایش ها: میرزایی

جزوه آزمایشگاه علوم دهم

شامل توضیح همه آزمایش های کل کتاب

گام به گام
از‌ آقای میرزایی

جزوه ریاضی نهم: فصل 1 و 2: هژبری نیا

جزوه ریاضی نهم، فصل 1 و 2

از آقای هژبری نیا

توضیح: 

جزوه فارسی نهم: درس 1: ملاحسنی

جزوه فارسی نهم، درس 1

تمام نکته های زبانی، ادبی و لغوی شعر

از آقای ملاحسنی

توضیح: 

جزوه فارسی نهم: درس ستایش: ملاحسنی

جزوه فارسی نهم، درس ستایش

تمام نکته های زبانی، ادبی و لغوی شعر

از آقای ملاحسنی

توضیح: 

ترجمه متن و حل تمرین های عربی دهم رشته انسانی: همه کتاب

ترجمه متن و حل تمرین های عربی دهم رشته انسانی، همه کتاب

کاری از آقایان هریسی، یولچی خانی و جمعی از دبیران محترم عربی

طرح درس سالانه شیمی دهم

طرح درس سالانه شیمی دهم

ویژه دبیران محترم

توضیح: 

صفحات