جزوه

جزوه ریاضی نهم: فصل 1: کتاب 2500 تست ریاضی فرزانگان

جزوه ریاضی نهم: فصل 1

از کتاب 2500 تست ریاضی فرزانگان

توضیح: 

کتاب ریاضیات تکمیلی نهم: تیزهوشان

کتاب ریاضیات تکمیلی نهم

ویژه مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان)

شامل جزوه، نمونه سوال و تست از همه کتاب

جزوه ریاضی نهم: فصل 6: صدیق

جزوه و خلاصه ریاضی نهم: فصل 6

از آقای صدیق

جزوه ریاضی نهم: فصل 7: عامری

جزوه و سوال ریاضی نهم: فصل 7

از آقای عامری

توضیح: 

کتاب راهنمای تدریس ریاضی نهم (کتاب معلم)

کتاب راهنمای تدریس ریاضی نهم (کتاب معلم)

شامل:

* حل تمرین‌های کتاب ریاضی نهم، فصل 1 تا 8

* نکاتی در تدریس هر فصل کتاب ریاضی

* نمونه سوال ارزشیابی برای هر یک فصل‌های کتاب

توضیح: 

کتاب کار ریاضی نهم: کتاب ایستگاه ریاضی 9

کتاب کار ریاضی نهم: کتاب ایستگاه ریاضی 9

جزوه و کتاب کار ریاضی نهم (خیلی کامل و عالی)

شامل درسنامه و تمرین از کل کتاب

توضیح: 

جزوه ریاضی نهم: فصل 3: فاتحی

جزوه ریاضی نهم: فصل 3

هندسه، از جناب فاتحی

توضیح: 

جزوه ریاضی نهم: فصل 8: زیرکاری

جزوه ریاضی نهم، فصل 8

از آقای زیرکاری

توضیح: 

جزوه ریاضی نهم: فصل 5: صفابخش

جزوه ریاضی نهم: فصل 5

تجزیه عبارت‌های جبری از خانم صفابخش

توضیح: 

صفحات