گامي به سوي نوسازي روش‌ها

آن چه اکنون به عنوان روش آموزشي در مدارس ما جا افتاده است، روشي قديمي است. و گاهي به علّت نداشتن ثمر، تغييراتي در آن داده‌اند که هنوز منجر به ميوه و بر دادن اين درخت نشده است. و البته اين تغييرات معمولا نتيجه ي بررسي‌ها و تحقيقات کارشناسي نبوده است و تنها براي به دست آوردن رضايت مشتري (دانش آموز و اولياء او) ايجاد شده اند. اين نوع نگاه به آموزش و فرايند يادگيري باعث شده است تا پايه‌هاي باور نکردني و دور از ذهن شيوه‌هاي سنتي و قديمي پايدار بمانند. مثل اين که

آزمون ورودی نمونه دولتی 95، پایه دهم، فصل 3 ریاضی

با کمک این محصول آموزشی، می‌توانید پرسش‌های فصل سوم ریاضی آزمون ورودی نمونه دولتی (پایه دهم) که در سال 95 در استان های مختلف برگزار شده را با راهنمایی‌های قدم به قدم و به صورت تمرین پویا در تارنمای قدم حل کنید و یاد بگیرید.
این دوره 40 پرسش دارد.

این پرسش‌ها تا 4 ماه پس از تاریخ خرید شما، در دسترستان قرار دارد. بنابراین حتما در همین مدت 4 ماهه پرسش‌ها را ببینید و به آن‌ها پاسخ دهید.

روش حل تشریحی مساله را گام به گام و با کمک راهنمایی‌های سایت یاد می‌گیرید. ویژگی‌های تمرین‌های پویای قدم را این‌جا می‌توانید ببینید.

600,000 ریال

آزمون ورودی نمونه دولتی 95، پایه دهم، فصل 2 ریاضی

با کمک این محصول آموزشی، می‌توانید پرسش‌های فصل دوم ریاضی آزمون ورودی نمونه دولتی (پایه دهم) که در سال 95 در استان های مختلف برگزار شده را با راهنمایی‌های قدم به قدم و به صورت تمرین پویا در تارنمای قدم حل کنید و یاد بگیرید.
این دوره 36 پرسش دارد.

این پرسش‌ها تا 4 ماه پس از تاریخ خرید شما، در دسترستان قرار دارد. بنابراین حتما در همین مدت 4 ماهه پرسش‌ها را ببینید و به آن‌ها پاسخ دهید.

روش حل تشریحی مساله را گام به گام و با کمک راهنمایی‌های سایت یاد می‌گیرید. ویژگی‌های تمرین‌های پویای قدم را این‌جا می‌توانید ببینید.

600,000 ریال

آزمون ورودی نمونه دولتی 95، پایه دهم، فصل 1 ریاضی

با کمک این محصول آموزشی، می‌توانید پرسش‌های فصل اول ریاضی آزمون ورودی نمونه دولتی (پایه دهم) که در سال 95 در استان های مختلف برگزار شده را با راهنمایی‌های قدم به قدم و به صورت تمرین پویا در تارنمای قدم حل کنید و یاد بگیرید.
این دوره 40 پرسش دارد.

این پرسش‌ها تا 4 ماه پس از تاریخ خرید شما، در دسترستان قرار دارد. بنابراین حتما در همین مدت 4 ماهه پرسش‌ها را ببینید و به آن‌ها پاسخ دهید.

روش حل تشریحی مساله را گام به گام و با کمک راهنمایی‌های سایت یاد می‌گیرید. ویژگی‌های تمرین‌های پویای قدم را این‌جا می‌توانید ببینید.

600,000 ریال

پرسش‌های کانگورو 2012، پایه پنجم و ششم

با خرید این محصول، می‌توانید پرسش‌های مسابقات کانگورو سال 2012، پایه‌ی پنجم و ششم را به صورت تمرین پویا در تارنمای قدم حل کنید.

این دوره 30 پرسش دارد. که برخی از پرسش‌ها با دو یا سه راه حل آورده شده‌اند.

این پرسش‌ها تا 4 ماه پس از تاریخ خرید شما، در دسترستان قرار دارد. بنابراین حتما در همین مدت 4 ماهه پرسش‌ها را ببینید و به آن‌ها پاسخ دهید.

ویژگی‌های تمرین‌های پویای قدم را این‌جا می‌توانید ببینید.

600,000 ریال

کتاب يک قدم با رياضيات

"کتاب روزنامه نيست که خبرهاي دور و بر را بگويد. قرار است با کتاب از خبرهاي خود آگاه شويد. کتاب اگر ارزش خواندن داشته باشد، بايد شما را تغيير دهد. البته خود شما بايد خواهان اين تغيير باشيد.
کتاب خوب نقشه‌ي گنج‌هاي درون است... حرص صفحه و ورق نزنيد و فکر تغيير باشيد. در هر مساله اردو بزنيد. کوچکي کليد را نبينيد. اصلا به دنبال کليدهاي کوچک باشيد...

هم قدم با دبیرستان انرژی اتمی پایه‌ی هشتم

با خرید این محصول می‌توانید از تابستان 94 تا پايان سال تحصيلي 95-94، قدم به قدم با آموزش‌های پایه‌ی هشتم دبیرستان انرژی اتمی در درس رياضي پیش بروید. 

توجّه

هم قدم با دبیرستان انرژی اتمی پایه‌ی هفتم

با خرید این محصول می‌توانید از تابستان 94 تا پايان سال تحصيلي 95-94، قدم به قدم با آموزش‌های پایه‌ی هفتم دبیرستان انرژی اتمی در درس رياضي پیش بروید. 

توجّه