نمونه سوال آزمون ورودی نمونه دولتی- فصل مجموعه‌ها

تمرین پویای قدم، امکان حل تمرین به صورت آن‌لاین و هوشمند را برای دانش‌آموزان فراهم می‌آورد.

در این جا چند نمونه از سوال‌های آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی را به صورت تمرین پویا آورده‌ایم.

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنید یا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تایید» را بزنید.
بار هر زدن «تایید»، یک راهنمایی جدید خواهید دید.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل1- مجموعه‌ها